Home » Blog » Colección Eugenio Granell

Colección Eugenio Granell

Colección principal dos fondos da Fundación. Recolle obras que mostran toda a traxectoria artística de Eugenio Granell. A colección está formada por óleos, construccións, ready-mades, collages, debuxos, acuarelas, gouaches, témperas, fotos e gravados.

El extranjero

El extranjero

El extranjero, 1974
Madeira policromada
76 cm.
(FE 7)