Home » Blog » Actividades » Páxina 9

Actividades

Actividades realizadas pola Fundación Granell

A MIÑA PEZA FAVORITA

Cristina Carballedo Penelas
Comenta: El traje de lujo del Pájaro Pí de Eugenio Granell
Xoves, 25 outubro
19.00h

JORGE VARELA

Retratos dun escultor e outras esculturas de viaxe
Inauguración: Xoves 18 outubro, ás 20.00h
Sala de Didáctica

CHARLAS NA BIBLIOTECA

Martes 23 outubro, ás 19.00h
Leonel García Laborde: “La huella de las Artes Escénicas en la escritura de E.F. Granell

Martes 30 outubro, ás 19.00h
Xaquín Bermello Corominas: “Eugenio Granell: polémica en Guatemala”

PRESENTACION POÉTICA

Presentacións poéticas de Claudio Rodríguez Fer con obras de Eugenio Granell
Mércores, 6 de xuño, ás 19.00h