Home » Área de Conservación e Restauración

Área de Conservación e Restauración

Área de Conservación e Restauración

A conservación prevenitiva tanto das coleccións proprias como de toda obra presente nunha exposición ou itinerancia dirixida pola Fundación Eugenio Granell, é un dos obxectivos prioritarios deste departamento, co fin de conseguir que se atopen no mellor estado posible, non só para ser admiradas polo espectador, se non tamén polo ben da sua própria perdurabilidade.

A labor de restauración, realizada por persoal especializado, concéntrase na intervención de pezas cuxas alteracións poñan en perigo a sua desaparición ou que impidan a sua correcta lectura.

Debida á diversidade de materiais e estilos dentro das coleccións dos fondos, cada obra se estudia dun modo individual, seguindo os criterios recomendados pola Unesco:

  • Lexitimidade (traballando sempre có máximo respeto pola obra)
  • Reversibilidade de productos e tratamentos
  • Mínima intervención

Contacto: restauracion@fundacion-granell.org