Home » Amigos FEG domicialización

Amigos FEG domicialización

Se queres facerte Amigo do Museo Eugenio Granell mediante domiciliación bancaria, cubre o seguinte formulario ou descarga e cubre este documento.

* Nota: todos os campos do formulario, marcados con asterisco son obrigatorios. No campo NIF/CIF, deberá consignarse o número de identificación fiscal e/ou número de identidade correspondente, por exemplo: NIF; CIF, NIE , Social Security number, pasaporte, tarxeta de residencia …

    Pola presente autorizo a domiciliar na miña conta, os recibos que anualmente presente ao meu nome a Fundación Eugenio Granell.
    (Ver máis información no folleto)