Home » A Fundación

A Fundación

Eugenio Granell

Fundación Eugenio Granell

A Fundación Eugenio Granell incorporouse a Santiago de Compostela en 1995. Eugenio Granell é un pintor surrealista nado en A Coruña (1912-2001, Madrid), viveu a sua nenez e mocidade en Santiago de Compostela. Granell iniciou a sua vida artística como violinista. Involucrouse en Madrid. Cando foi a estudar música se uniu ao POUM, partido político. Comezou a pintar en 1941 na República Domincana onde morou tras se exilar despois da guerra civil (1939). En varias ocasións o artista comentou que foi surrealista desde o princípio: “Eu nacin surrealista, de neno debuxaba arquitectura e castelos fantásticos e cando coñecin aos surrealistas souben que eu xa fixera aquilo antes”. A sua identidade con este movimento se afirmó despois de coñecer a André Breton, o autor do “Manifesto do Surrealismo” (1924), na República Dominicana en 1949.

Eugenio Granell viveu en Guatemala e en Porto Rico até que en 1956 se mudó a Nova York onde foi profesor de literatura española no Brooklyn College de Nova York até que se xubilou en 1985. Se doctoró en Socioloxia na New School for Social Research. Publicou a sua tese doctoral “A Guernica de Picasso. A final dunha era española” (1967). Granell e a sua esposa Amparo mudáronse a Madrid en 1985.

Na colección da Fundación hai obras do próprio artista (ulide-vos , esculturas, debuxos, collages), obras de outros parceiros (Ollou, Lam, Cabaleiro, Copley, Rodríguez Lua, Duchamp, Steinberg, Abela, Césariny) e objectos de vários paises que o artista coleccionou á longa da sua vida. A Fundación ten como propósito o estudo da obra de Granell, do Surrealismo e correntes afins. Con este propósito, no seu sede, o Pazo de Bendaña, fan-se exposicións temporais e outras nas que se dan a coñecer os diferentes fondos do museo.

Durante o ano, ademais de exposicións, se oferecen concertos de cámara, representacións teatrais, talleres para estudiantes e grupos, visitas guiadas ás exposicións. Con cada exposición a Fundación publica un catálogo que está á venda xunto con outros libros de interese, cartóns postais, cartaces.

FOLLETO

Eugenio Fernández Granell
1912-2001
Inauguración dos fondos da Fundación, 1995