Home » Exposicións » SURREALISM BEYOND BORDERS

SURREALISM BEYOND BORDERS

Fotografía: Surrealism Beyond Bordes

Metropolitan Museum of Art (New York)
4 Outubro 2021 – 30 Xaneiro 2022

A exposición inaugurouse no Museo Metropolitano de New York o 11 de outubro.
O día 4 fíxose unha presentación para todos aqueles que contribuiron á realización da mesma. A este acto acudiron a directora da Fundación Eugenio Granell, Natalia Fernández Segarra e o seu fillo Alex Weiss, patrono vitalicio de la Fundación Eugenio Granell.

Esta gran exposición Surrealism Beyond Borders ten entre os seus obxectivos principais reformular a comprensión tradicional do movemento surrealista internacional do século XX, como un movemento dinámico e orgánico que ofreceu aos artistas un medio para imaxinar unha posición máis alá da súa actual situación artística, social ou política. Esas preocupacións compartidas e intercambios, ofrecen novas perspectivas sobre como unha idea específica, formada nun lugar e tempo, resulta útil para una ampla variedade de artistas nunha multitude de lugares, durante moitas décadas.
Eugenio Granell está presente como un dos exemplos de conexión deses puntos de encontro e axentes que dan forma á actividade surrealista dende a década de 1920 ata a Segunda Guerra Mundial e ata o período radical de posguerra.

A Fundación Granell participa con tres obras dos seus fondos artísticos: Eugenio Granell, El vuelo nocturno del Pájaro Pí, 1952.Témpera /cartón; Eugenio Granell, Los blasones mágicos del vuelo tropical, 1947. Óleo /lenzo; cadáver exquisito de Eugenio Granell, Franklin Rosemont, Jean Jacques Jack Dauben, 1976. Tinta/papel. Este cadáver exquisito realizouse en Chicago na exposición surrealista Marvelous Freedom. Vigilante of Desire de 1976. O catálogo desta exposición presenta na portada un debuxo de Eugenio Granell. (Este catálogo podemos atopalo na Biblioteca Eugenio Granell).

Tamén mostraranse varios documentos orixinais do Arquivo e Biblioteca Eugenio Granell.

A imaxe elexida para a portada do catálogo que se realiza con esta exposición é a obra de Eugenio Granell El vuelo nocturno del Pájaro Pí.