Home » Espacios aluguer » Lucernario

Lucernario

Segunda planta, lucernario

LUCERNARIO

Situada na segunda planta do edificio, trátase dun dos espazos máis singularesey atractivos do Museo. Es una sala polivalente en la que es posible realizar un cóctel, presentaciones, ruedas de prensa, entrega de premios, presentaciones comerciales etc.

Pola súa ubicación é fácilmente combinable con algún outro espazo da segunda planta do museo.

Capacidade: 30 persoas de pe/35 persoas sentadas

Superficie: 60 m2


GALERÍA DE IMAXES