Saltar ao contido
Home » Exposicións » O SURREALISMO HOXE

O SURREALISMO HOXE

  Exposición que, con motivo da celebración do centenario do natalicio de Eugenio Granell, móstrase no Pazo de Bendaña do 28 de xuño ao 31 de outubro.
  Esta exposición permanecerá aberta ata o mes de febreiro.

  Esta exposición que acolle a Fundación/Museo Granell é un espello da exposición inaugurada na Cidade da Cultura, “O encontro na poética de Eugenio Granell”, reflexo das amizades que Granell foi acumulando no seu longo exilio e cuxas obras contribúen en boa parte aos fondos que aquí expoñemos. O tema do azar e do encontro continúa nas oito salas deste estupendo edificio.
  A exposición “O Surrealismo Hoxe” foi articulada arredor da biografía de Eugenio Granell. Comeza na República Dominicana, onde non só iniciou o seu longo exilio, senón que tamén empezou a súa andaina como pintor surrealista. Foi a illa na que casou coa súa esposa Amparo e onde coñeceu a André Breton. Desta illa Granell pasou a Guatemala, país centroamericano e, xa en 1950, empezou a súa andaina en Porto Rico como profesor de artes plásticas nesta universidade. (Outra das exposicións do Centenario de Eugenio Granell, “Eugenio Granell no paraíso centroamericano (1940-1956)”, que se mostra no Auditorio de Galicia, céntrase nesta etapa do artista).
  Cara a 1956, Granell trasládase a Nova York, cidade na que residiu ata 1985, ano no que regresa a España. En Nova York exerceu como profesor de español e de literatura española no Brooklyn College, doutorouse en socioloxía na New School for Social Research -en inglés publicou a súa tese de doutoramento El Guernica de Picasso. El final de una era española- e mostrou a súa obra en varias exposicións na Bodley Gallery de Nova York. Estivo en contacto e expuxo cos diferentes grupos surrealistas daquel país: os grupos surrealistas de Chicago, Ohio, Nova York (Hydra Group) e San Francisco. Participou en diversas exposicións destes grupos e colaborou en revistas e libros, co que fortaleceu a súa amizade con moitos dos artistas estadounidenses.
  Igualmente, participou en diversas exposicións levadas a cabo polo grupo Phases de París. Estas exposicións teñen lugar en París e en cidades de países como Portugal, Checoslovaquia, Polonia, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. Estréitase a amizade de Granell con surrealistas da súa época de París. Colaboración que empezara en 1954, cunha exposición na galería parisiense A L’Etoile Scellée presentada polos seus amigos André Breton e Benjamín Péret.
  Pouco despois da súa xubilación en 1985, Granell e a súa esposa Amparo trasládanse a Madrid, onde comeza outra importante e enriquecedora etapa da súa vida. Na capital española, Granell “é descuberto” por un grupo de novos intelectuais que se interesan tanto na súa persoa, coma no artista e no escritor. Realízanse unha serie de exposicións antolóxicas en Madrid e na Coruña. Granell publica artigos en varias revistas e xornais e coñece os compoñentes de varios grupos surrealistas españois de Madrid, Salamandra, Kula de Gijón e o grupo de Zaragoza. En diversas viaxes a Portugal, entra en contacto cos dous grandes surrealistas daquel país veciño, Mário Cesariny e Artur Cruzeiro Seixas. A amizade fortalécese, xa que os portugueses adoitan viaxar a Madrid e Granell e Amparo visitan Portugal sempre que poden.