Home » Actividades » Ciclo Insitu. Sen a menor idea. Santi Jiménez

Ciclo Insitu. Sen a menor idea. Santi Jiménez

31 de outubro, 07- 14 de febreiro, 08
A intervención xoga coas posibilidades do debuxo como estratexia de reinterpretación espacial, creando unha imaxe que expande o espazo útil asignado a estas intervencións, utilizando un debuxo- trampantoxo que intervén, non só o vestíbulo do pazo de Bendaña, senón todo o edificio a través do oco da escaleira

Ilusionismo, é definido nos dicionarios de termos artísticos, como aquel uso de técnicas pictóricas que se propoñen inducir ó ollo a aceptar como real lo que só está pintado. A perspectiva, o escorzo e o claroscuro, son os seus recursos principais. A pintura ilusionista practicouse durante a decadencia da arte clásica, por exemplo en Pompeia, e despois sobre todo en épocas de barroquismo. A cámara dos esposos de Mantegna, en Mantua, terminada en 1474, é unha das primeiras mostras de pintura ilusionista do Renacemento. A pintura que simula arquitecturas designábase co nome quadratura e era labor de especialistas de tal xénero. A concentración da habilidade técnica na realización de pequenos obxectos, como vidros rotos, gotas de orballo, moscas ou outros insectos, e pregos de papel …, co fin de crear tal ilusión, designase coa expresión francesa trompe-l´oeil, que en galego traduciríase coma trampantoxo [1].
Como toda a obra de Santi Jiménez, esta é unha porta aberta á supostamente libre interpretación da imaxe, que para a súa construción, parte dun signo aberto e ambivalente que cuestiona a nosa cultura visual, e a nosa percepción consumista da obra de arte: introduce sempre- é habitualmente mediante unha fina ironía- mecanismos de estrañamento na linguaxe plástica, para obrigarnos a unha percepción lenta e reflexiva do que se amosa,… en definitiva, dunha percepción crítica.
Jiménez crea, no pequeno espazo asignado á presentación de proxectos de intervención específica na Fundación Granell, un trampantoxo visual moi acorde coa estrutura barroca do Pazo de Bendaña. E recolle a mellor tradición da decoración ó fresco da vivenda pompeiana – un dos expoñentes máis antigos do ilusionismo visual feito só mediante imaxes pintadas nas paredes. Jiménez pola súa banda intervén dous lenzos de parede con dúas imaxes, unha de grupo, e outra na que hai só unha figura: ambas escenas que semellan comunicarse entre si.
A traxectoria deste artista novo, sempre se caracterizou pola utilización da colaxe dixital, como estratexia de construción dunha imaxe plástica que sempre tende pontes ó diálogo co espectador; imaxes construídas mediante un lento proceso de pescuda e análise de fragmentos de imaxes preexistentes de tódolos ámbitos: cinema, banda deseñada, publicidade, arquivo doméstico, internet…, produto da actual cultura visual. O proceso de construción da imaxe é fundamental na obra de Jiménez, que afirma que o autentico traballo é o proceso.
Jiménez, co seu fino escalpelo subtrae do seu ámbito natural, fragmentos de imaxes de rabiosa actualidade, que montadas nas súas colaxes, fan que non nos remitamos á fonte orixinal. O artista acciona un xogo reiterativo e perverso que evidencia a nosa incapacidade par analizar as imaxes que nos rodean, a nosa nula aptitude para a análise do fragmento, do agochado, da tremoia. E insiste en que o seu interese esta posto nos mecanismos da superestrutura que xera a imaxe, na nosa evocación á interpretación unívoca, dirixida, servil da mesma- non é a imaxe en si o que lle interesa é o que hai detrás dela, e o que nos presenta de xeito ácido é a deconstrución da escenografía, o método: o que pasa por representación, realidade é verdade, en definitiva, todo o que teña textura da realidade.

Monse Cea, 2007
[1]Diccionario de terminos de arte. Luis Monreal y Tejada R.G.Haggar.ed Juventud